ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ พัชราภรณ์ ลือราช

Miss Patcharaporn lueraj

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): patcharaporn.lu@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ลาศึกษาต่อ
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศ.บ.(การออกแบบเครื่องประดับ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท M.F.A. (textile design) Visvabharati University, Santiniketan, India
- ปริญญาเอก - กำลังศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย

ผู้เยี่ยมชม: 258 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:42 น.