คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. การเดินทางมาคณะ
การเดินทางมาคณะ
สำหรับการเดินทางมายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีเส้นทางดังต่อไปนี้
รถยนต์ส่วนตัว
จาก กทม. สำหรับการเดินทางด้วยทางรถยนต์นั้นสามารถขับรถยนต์มายังเส้นทางถนนหมายเลข 1 ผ่านเส้นทางจังหวัดลำปางจนกระทั่งถึงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จะเห็นป้ายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นเข้ามายังเส้นถนน 3034 จะผ่านมายังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมาณ 3.6 กิโลเมตรให้เข้ามายังเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านวนเวียน ผ่านหน้าคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จากนั้นจะเห็นป้ายตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถเข้ามายังคณะได้ทันที
เครื่องบิน
นั่งสายการบินลงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือ สนามบินลำปาง หรือ สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นให้นั่งรถบัสมายังภายในตัวเมืองพะเยา จากนั้นสามารถสอบถามรถสองแถวจากตัวเมืองว่าจะมายังมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างไรบ้าง
นั่งรถบัส
กรณีนั่งรถทัวร์สายเหนือสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ขอลง ณ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ ซึ่งทุกๆรถทัวร์สายเหนือจะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา