คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำคณะ คือ สีเงิน
SAFA
ตราสัญลักษณ์
เป็นการออกแบบโดยใช้อักษร ส - ศ ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อออกแบบให้ผสานอยู่ในตัวเดียวกัน ซึ่ง เป็นการผสานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเข้ากับชุมชนพื้นถิ่น
SAFA
ดาวโหลดตราสัญญาลักษณ์