ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ

Asst. Prof. Araya laohapun

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): araya.la@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เยี่ยมชม: 238 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 24 ก.พ. 2565 - 13:30 น.