ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

น.ส. ปิยะนุช แสงจันทร์

Miss Piyanut saengchan

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ติดต่อ (Email): piyanut.sa@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3358
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศ.บ.(การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บธ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)

ผู้เยี่ยมชม: 102 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:53 น.