ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ

Asst. Prof. Sarawut juntarakam

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): sarawut.ju@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เยี่ยมชม: 122 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:48 น.