ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ

Miss Nutchanart deecharoen

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
อีเมล์ติดต่อ (Email): nutchanart.de@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ปริญญาโท กศ.ม.(บริหารการศึกษา) กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

ผู้เยี่ยมชม: 156 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:48 น.