คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
nutchanart.de
รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
Miss Nutchanart deecharoen
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: nutchanart.de@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ปริญญาโท กศ.ม.(บริหารการศึกษา) กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 835 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 28 ก.ย. 2566 - 17:01 น.