คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ทัตพิชา เงินเย็น
tatpicha.ng
ทัตพิชา เงินเย็น
Miss Tatpicha ngoenyen
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์ (รร.สาธิตฯ)
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: tatpicha.ng@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศป.บ.(นาฏยศิลป์) สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 895 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 3 ต.ค. 2566 - 14:57 น.