คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. น.ส. จุฑารัตน์ อวดหาญ
น.ส. จุฑารัตน์ อวดหาญ
chutarat.ua
น.ส. จุฑารัตน์ อวดหาญ
Miss Chutarat Uadharn
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: chutarat.ua@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3364)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี นศบ.(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 469 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 18 มิ.ย. 2566 - 23:49 น.