ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล

Mr. Bhudt siriwattanakula

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): wiriya.sa@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท (กำลังศึกษา) ศศ.ม (ศิลปะการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้เยี่ยมชม: 147 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 6 ก.ค. 2564 - 11:40 น.