คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
wiriya.sa
อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
Mr. Bhudt siriwattanakula
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: wiriya.sa@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท ศศ.ม (ศิลปะการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 731 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 6 ก.ค. 2564 - 11:40 น.