ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ

Asst. Prof. Varin ruamsamran

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): varin.ru@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เยี่ยมชม: 314 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 3 พ.ค. 2565 - 11:31 น.