คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
punnapong.ku
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
Asst.Prof. Punnapong kullapatset
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: punnapong.ku@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 814 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 22 ก.ย. 2566 - 15:53 น.