ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา

Mr. Amares thepma

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): amares.th@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
- ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาเอก ปร.ด.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เยี่ยมชม: 511 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 24 ก.พ. 2565 - 13:29 น.