ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ อาริสรา นุกูล

Miss Arissara nukul

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): arissara.nu@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เยี่ยมชม: 307 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:47 น.