คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
bunjird.sr
อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
Mr. Bunjird Sremoon
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: bunjird.sr@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
2557 ปริญญาโท ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4) - Designing Furniture Equipment from the culture of Thi-Lue Tribal group to Encourage Tourism in Tai-Lue Village, Baan Yuan, Yuan district, Chiangkham, Phayao Province (2021-08,2644-2653) 

ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 657 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 19 มิ.ย. 2566 - 11:37 น.