คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
nilubon.su
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
Miss Nilubon suwatthana
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: nilubon.su@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, งานออกแบบแสงสว่าง

งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 801 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 28 ก.ย. 2566 - 17:02 น.