ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม

Miss Nilubon suwatthana

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, งานออกแบบแสงสว่าง

ตำแหน่ง: (Position) ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
อีเมล์ติดต่อ (Email): nilubon.su@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ปริญญาโท ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เยี่ยมชม: 174 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:52 น.