ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

น.ส. ณษิภา เมาคำลี

Miss Nasipa maokomlee

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ติดต่อ (Email): nasipa.ma@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3364
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท บช.ม.(บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้เยี่ยมชม: 102 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.