คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. น.ส. ณษิภา เมาคำลี
น.ส. ณษิภา เมาคำลี
nasipa.ma
น.ส. ณษิภา เมาคำลี
Miss Nasipa maokomlee
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการเงินและบัญชี
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: nasipa.ma@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3364)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท บช.ม.(บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 487 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.