ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

น.ส. จริญญา ดวงเกิด

Miss Jarinya duangkeod

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) รักษาการแทน หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานิสิต
อีเมล์ติดต่อ (Email): jarinya.du@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3365
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)

ผู้เยี่ยมชม: 104 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.