คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. น.ส. จริญญา ดวงเกิด
น.ส. จริญญา ดวงเกิด
jarinya.du
น.ส. จริญญา ดวงเกิด
Miss Jarinya duangkeod
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: รักษาการแทน หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานิสิต
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: jarinya.du@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3365)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 479 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.