ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

น.ส. วันวิสาข์ จำรัส

Miss Vanvisa chumrus

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ติดต่อ (Email): vanvisa.ch@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3360
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) วิทยาลัยโยนก
- ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เยี่ยมชม: 101 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.