ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ

Mr. Krittayot wongharn

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) บุคลากร
อีเมล์ติดต่อ (Email): krittayot.wo@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3362
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เยี่ยมชม: 106 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.