คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
krittayot.wo
นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
Mr. Krittayot wongharn
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: บุคลากร
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: krittayot.wo@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3362)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • กฤตยชญ์ วงษ์หาญ. (2556). "เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทย กับ มาตรา 68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550". วารสารรพี,ฉบับที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 84-93.

ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 661 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:54 น.