คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. น.ส. ธนกร สุขเกษม
น.ส. ธนกร สุขเกษม
thanakorn.su
น.ส. ธนกร สุขเกษม
Miss Thanakorn sukkasam
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: บริหารงานทั่วไป ( บริหารงานวิจัย )
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: thanakorn.su@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3362)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 538 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:55 น.