คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
thanakorn.su
ธนกร สุขเกษม
Miss Thanakorn sukkasam
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ( บริหารงานวิจัย )
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: thanakorn.su@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3362)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 822 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 8 พ.ย. 2566 - 14:42 น.