ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์

Mr. Ekarat tinnagonwong

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ
อีเมล์ติดต่อ (Email): ekarat.ti@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3361
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เยี่ยมชม: 197 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:53 น.