คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
ekarat.ti
นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
Mr. Ekarat tinnagonwong
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: ekarat.ti@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3361)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี นบ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 861 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:53 น.