ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์

Assoc. Prof. Jantanee Bejrananda

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) คณบดี
อีเมล์ติดต่อ (Email):
เบอร์โทรศัพท์: (Tel)
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา

ผู้เยี่ยมชม: 157 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:20 น.