ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด

Mr. Kaittisak Saisaard

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): kaittisak.sa@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3370
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท Master of Science (Historic Building Conservation) Kingston University, London, United Kingdom

ผู้เยี่ยมชม: 155 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 25 พ.ค. 2564 - 14:48 น.