ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ

Miss Preeyachanok Ketsuwan

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): preeyachanok.ke@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) 3375
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เยี่ยมชม: 407 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 24 ก.พ. 2565 - 13:28 น.