คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา
นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา
nattapong.ta
นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา
Mr. Nattapong Tapanya
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: nattapong.ta@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3373)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2558 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 205 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 15 ก.ย. 2565 - 11:26 น.