คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. ปิยะนุช แสงจันทร์
ปิยะนุช แสงจันทร์
ปิยะนุช แสงจันทร์
-
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ:
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: )

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    -

งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 188 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 22 พ.ย. 2565 - 14:23 น.