ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ธนพงศ์ เด็ดแก้ว

Mr. Tanapong dedkaew

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): tanapong.de@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เยี่ยมชม: 104 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:51 น.