คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. นายกมลวิชญ์ พรหมเผ่า
นายกมลวิชญ์ พรหมเผ่า
kamonwit.pr
นายกมลวิชญ์ พรหมเผ่า
-
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: kamonwit.pr@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3358)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    -

งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 92 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 26 เม.ย. 2566 - 09:57 น.