ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว

Mr. Ausadawut Ploykhiew

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): ausadawut.pl@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปริญญาโท ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้เยี่ยมชม: 135 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 6 ก.ค. 2564 - 11:40 น.