ติดต่อสอบถาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ที่อยู่:

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์:

0 5446 6666 ต่อ 3358 ( เบอร์โทรภายใน )

Fax:

0 5446 6715

อีเมล์:

safa@up.ac.th

ติดต่อสอบถาม