คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
ศิลปกรรม​ศาสตร์​มีสาขาอะไรบ้าง
วรัตถ์์​ บูชากุล
*****023@gmail.com
อยากทราบว่ามีสาขาอะไรบ้างแล้วเรื่องของการเรียนหนักมั้ย
โพสต์ตอบ
ณัฐพงษ์
nattapong.ta@up.ac.th

ในส่วนของหลักสูตร  ศิลปกรรม​ศาสตร์​ นั้นทางคณะได้เปิดหลักสูตรดังนี้ครับ

 

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

 

สำหรับการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับรายวิชาครับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ตามลิงก์ครับ

ขอบคุณครับ