คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์(แขนงดนตรี)
อาภัสรา โพพินิจ
*****saraphophinit@gmail.com
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์(แขนงดนตรี) เรียนดนตรีประเภทใดบ้าง หรือเรียนแค่ดนตรีสากลคะ
โพสต์ตอบ
ณัฐพงษ์
nattapong.ta@up.ac.th

มีเรียนเฉพาะ เรียนดนตรีสากลอย่างเดียวครับ

ขอบคุณครับ