คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
เกณฑ์การสมัครเรียน
ศรัณย์ วรสา
*****ngnongtung@gmail.com
อยากทราบว่าถ้าเราจบสายการเรียน ศิลป์-ภาษา สามารถยื่นรอบโควต้าไหมครับ
โพสต์ตอบ
ณัฐพงษ์
nattapong.ta@up.ac.th

อาจต้องดูเกณฑ์การเปิดรับสมัครครับ ซึ่งแต่ละสาขาภายในคณะนั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องเรียนสาย วิทย์ หรือ ศิลป์ จะสามารถเข้าสมัครได้ แต่อาจจะมีเกณฑ์อื่นๆ มาแทนครับ