ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยัง E-mail ของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อดำเนินการต่อไป