คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. ทำเนียบคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ( รักษาการในตำแหน่ง )

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 ตุลาคม 2562 (รักษาการแทน)

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน

ผู้เยี่ยมชม: 1421 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 31 มี.ค. 2566 - 14:17 น.