5.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2566 / รายละเอียด