ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2566 / รายละเอียด