คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
tawee.sa
ทวี เสรีวาศ
Mr. Tawee Sareewas
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: tawee.sa@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ปริญญาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Tawee Sareewas, Preeyachanok Ketsuwan, Santi Sirikhotchapun and Thanakorn Sukkasem. (2021).“Sustainability of Arts and Culture a Comparative Case Study of Cultural Village,Chiang Kham District, Phayao Province, Thailand and Luang Prabang, World Heritage City, Laos” . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4) e-ISSN 1309-4653, Issue8, (p. 3035-3042).

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • ทวี เสรีวาศ (2561). ประวัติศาสตร์มีชีวิต (เรื่องเล่าไม่มีวันตาย/หาย) สร้างแนวคิดพัฒนาเมือง

  • ทวี เสรีวาศ (2561). "เมื่อรู้เท่าไม่ธัญ (หากไม่พิจารณา) ทัน ไม่เท่ากับรู้". นิทรรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 20-21. 

  • ทวี เสรีวาศ. (2564). บัลลังค์ชาวบ้าน “Phayao Art & Creative Festival” ณ จังหวัดพะเยา, 7-29 สิงหาคม 2564.

  • ทวี เสรีวาศ. (2564). ร่องรอยความทรงจำของรามา 25142564 “พะเยารามา” ณ จังหวัดพะเยา, 7-31 มกราคม 2564.

ผู้เยี่ยมชม: 1272 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:18 น.