คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
pawin.ra
ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
Mr. Pawin Ramingwong
ตำแหน่งบริหาร: ประธานหลักสูตร สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: pawin.ra@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
  • ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2557). “รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม หัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • ปวินท์ ระมิงค์วงศ์. (2561). If you never see it 2014 – 2017. นิทรรศการ “Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 : หน้า 34-35.

ผู้เยี่ยมชม: 1259 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 20 มี.ค. 2567 - 15:41 น.