คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
aekapong.ro
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
Asst Prof. Aekapong Rounoon
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: aekapong.ro@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศิลปะมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • เอกพงษ์ เรือนอุ่น. (2564). ผาถนา. หอกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่, 15-30 กันยายน 2564. 

  • เอกพงษ์ เรือนอุ่น. (2561). รูปทรงแห่งสายสัมพันธ์. นิทรรศการ “Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์2561:หน้า 42-43.

ผู้เยี่ยมชม: 1065 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 3 ต.ค. 2566 - 14:58 น.