คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ดร. พัชราภรณ์ ลือราช
patcharaporn.lu
ดร. พัชราภรณ์ ลือราช
Dr. Patcharaporn lueraj
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: patcharaporn.lu@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ลาศึกษาต่อ
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศ.บ.(การออกแบบเครื่องประดับ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท M.F.A. (textile design) Visvabharati University, Santiniketan, India
2567 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy of Art and Design Srishti Manipal Institute of Art, Design & Technology (SMIADT) Affiliated by Maipal University of Higher and Education, india
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Patcharaporn Lueraj. (2021).Chutti Classroom: The Experience in reflecting on the Learning of Kathakali Chutti (Makeup) at Kerala Kalamandalam, Psychology and Education Journal, Vol 58 No.1, 2021. Retrieved from https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.940. 

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • พัชราภรณ์ ลือราช.(2021). Untitled, อาร์(ต)เขต. เชียงใหม่ดีไซด์วีค 2021, 4-12 ธันวาคม 2564, At 2nd Floor Brewginning Changmoi Art Village.

  • Patcharaporn Lueraj. (2019). “The face of Gods” Bangkok Design Week, PaPrank Open House Exhibition, Bangkok: Thailand, 26 January-3 Febuary 2019.

ผู้เยี่ยมชม: 886 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 18 เม.ย. 2567 - 09:59 น.