คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
weerada.bu
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
Asst. Prof. Weerada Buabangbai
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: weerada.bu@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • วีรดา บัวบังใบ, (2554). “ครอบครัวนกฮูก” ,Veridian E-Journal SU, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1) :173. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 8, 2560 จาก http://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/7028.

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • วีรดา บัวบังใบ, (2559). “ค่าคืนที่แสนดี”.,หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 :หน้า 63. 

  • วีรดา บัวบังใบ. (2561). จด ๆ จ้อง ๆ. นิทรรศการ “Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์2561 :หน้า 38-39. 

  • วีรดา บัวบังใบ.(2564). Sweet Dream. Interkeramos Korat Clay Tradefair 2021, MCC Hall, เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา, 22-26 ธันวาคม 2564.

ผู้เยี่ยมชม: 1086 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:11 น.