คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
tanet.ka
ธเนศ ไข่แก้ว
Mr. Tanet kaikaew
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: tanet.ka@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • ธเนศ ไข่แก้ว.(2564). Family. Interkeramos Korat Clay Tradefair 2021, MCC Hall, เดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมา, 22-26 ธันวาคม 2564.

  • ธเนศ ไข่แก้ว. (2561). MY TOYS P.N.O.c 2017+. นิทรรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 24-25. 

ผู้เยี่ยมชม: 864 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:11 น.