คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
alexander.wa
MR. ALEXANDER FACHANG WANG
MR. ALEXANDER FACHANG WANG
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: alexander.wa@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- Bachelor degree - Arts Collegium Bostoniense
- Master degree M.F.A. (Fine Arts) California College of Arts
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
  • Alexander Wang. (2021). Fine Arts Education in Rural Thailand: A Case Study of the Department of Art and Design, University of Phayao. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4), Issue 8, (p. 2289-2294).

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • Alexander Wang. (2020). This Show is Not About Dog Shoes!. PYE Space: Phayao, December 18th,2020 – January 18th, 2021.

  • Alexander Wang. (2561). All that Glitters is Not Fish scale. นิทรรศการ “Collaborative Relationships(Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 44-45.

ผู้เยี่ยมชม: 1040 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 4 ต.ค. 2566 - 12:52 น.