คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์
atiphong.sa
อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์
Mr. Atiphong sattamnuwhong
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: atiphong.sa@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
- ปริญญาโท ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
  • อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์. (2561). งานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง :การสอนยุคใหม่” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 31 พฤษภาคม 2562 (การนำเสนองาน)

ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 908 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:38 น.