คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
panitan.pr
ปณิธาน ประมูล
Mr. Panitan pramoon
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: panitan.pr@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ลาศึกษาต่อ
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศป.ม.(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 958 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 22 ม.ค. 2567 - 15:22 น.