คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
nasipa.ma
ณษิภา เมาคำลี
Nasipa maokomlee
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: nasipa.ma@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3364)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท บช.ม.(บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 640 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 8 พ.ย. 2566 - 14:49 น.