คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
jarinya.du
จริญญา ดวงเกิด
Jarinya duangkeod
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานิสิต
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: jarinya.du@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3365)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 655 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 13 พ.ย. 2566 - 12:19 น.