คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. วันวิสาข์ จำรัส
vanvisa.ch
วันวิสาข์ จำรัส
Vanvisa chumrus
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้างานการเงินและแผน
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: vanvisa.ch@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3360)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) วิทยาลัยโยนก
- ปริญญาโท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 688 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 13 พ.ย. 2566 - 12:25 น.